4 pravidlaamoriax

Brand

seznam se s pravidly a hraj...4 pravidla

● hrací kámen lze posunout jen na poslední možné pole ve zvoleném směru
● mimo vyznačenou středovou plochu lze táhnout kamenem do písmene L (stejně jako jezdcem v šachu)
● hrací kámen může táhnout z úplného rohu do protějšího rohu po úhlopříčce šikmo
● červený kámen je společný oběma hráčům a může jím táhnout kdokoliv

Cílem hry je ovládnout středové pole s korunkou.
Kameny se nevyřazují, přemisťují se jen tam, kde je prázdné místo.


Výchozí pozice: